Personal Data Protection

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA  

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun” 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Tavan Arası Antik Sanat kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktadır.

Kişisel verileriniz Tavan Arası Antik Sanat tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz www.tavanarasiantiksanat.com adresindeki sanal mağazaya üye olma aşamasında sanal mağazadan üye olmadan sipariş gerçekleştirilmesi sürecinde, Tavan Arası Antik Sanat’ın sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan Tavan Arası Antik Sanat’a ya da Tavan Arası Antik Sanat’ın yurt içinden veya yurt dışından destek hizmeti aldığı kuruluşlar aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, Tavan Arası Antik Sanat’ın sahibi olduğu ya da hizmet aldığı çağrı merkeziyle yapılan görüşmelerde kayıt esnasında toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, yurt içinden veya yurt dışından hizmet verilen kişi ya da kuruluşlarla ve destek hizmeti alınan ya da alınması planlanan yurtiçinden veya yurtdışından kişi ya da kuruluşlarla, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, iş ortaklarımız, denetim şirketleri, yasal mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu olan adli ya da resmi makamlarla paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizin paylaşımıyla, ürün ve hizmetlerimizin güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, ürün/hizmet teklifi sunulabilmesi ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, yeni ürün çalışmaları, belirli kalite standardının sağlanması vb. amaçlarla işlenmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi, kuruluş ya da resmi makamları öğrenebilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini isteme,

(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma yönündeki talebinizi şirketimizin Caferağa Mahallesi, Tellalzeade Sokak No:9/B Kadıköy/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya tavanarasiantiksanat@gmail.com e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

GENEL BİLGİ
1- Siteye kayıt olurken verilen bilgilerin doğrulu kabul edilir.
2- Adres, telefon ve kayıt bilgileriniz üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır. Bu bilgiler tamamıyla sizinle irtibata geçebilmek, müzayede tarih ve saatini size bildirmek ve fatura-irsaliye işlemleri için kullanılmaktadır.
3- Siteye bilerek ve isteyerek farklı kimliklerle kayıt olunması, kötü niyet çerçevesinde kullanılması halinde Tavan Arası Antik Sanat'ın anlaşmalı avukatları aracılığı ile hukuki yaptırımlarda bulunmaktadır.
4- Alıcının pey verme işlemi gerçekleştirerek ürünü/ürünleri satın alması ve satın alınan ürün/ürünler için ödeme gerçekleştirmemesi halinde, bu durumdan şirkete yönelik doğacak her türlü alacak ve zarar yetkili makamlara bildirilmekte ve hukuki yollar aracılığıyla tahsil yöntemine başvurulmaktadır.

Saygılarımızla,

Tavan Arası Antik Sanat